สมัครงาน

 สนใจร่วมงานกับเรา ตำแหน่ง "พนักงานขาย"

 หน้าที่รับผิดชอบหลักๆ

1. จัดทำใบเสนอราคา และเอกสารสำหรับเสนอขายสินค้า  และติดตามผล

2. ดูแลงานขายสินค้าออนไลน์ เช่น ตอบแชทลูกค้า ,โพสต์ขายสินค้า, ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ ฯลฯ

3. ร่วมสร้างและสรรหาคอนเทนต์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ สำหรับใช้ใน Facebook, Line, IG, Website ฯลฯ

4. ทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่งผู้บังคับบัญชาทุกเดือน

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง, ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  3. ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ดี
  4. มีความซื่อสัตย์,ขยัน, อดทน และมีความตั้งใจและกระตืนรือร้นในการทำงาน
  5. มีน้ำเสียงไพเราะ มีทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์
  6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 

 ***หากคุณมีคุณสมบัติ ดังกล่าวข้างต้น  คลิกส่งใบสมัครและข้อมูลของคุณ ด้วยแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ***

Visitors: 17,309